Ideę budowy Pomnika Katynia  zaszczycają swoim poparciem :

 
† Profesor Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
† Ryszard Kaczorowski - b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
Stefan Melak - Przewodniczący "Komitetu Katyńskiego"
   
General Armii Mieczysław Bieniek - Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitecie   Wojskowym   NATO i UE
Profesor Janusz Cisek  - dyrektor Muzeum Narodowego Wojska Polskiego
Akos Engelmayer - były Ambasador Węgier w Polsce
† Profesor Henryk Mikołaj Górecki - kompozytor, dyrygent
†Profesor Wojciech Kilar - kompozytor, dyrygent
Profesor Krzysztof Penderecki - kompozytor; dyrygent
Związek Sybiraków  

 

Rada Programowa

Jacek Sasin - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciel Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego w Radzie Programowej
Prof. dr hab. Janusz Barta - Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ
Piotr Błaszkiewicz - organizator rezerwatu Doliny Nidy
Grzegorz Braun - reżyser
Wojciech Buchnatowicz- st. oficer mech. statków morskich. syn oficera kadry WP zamordowanego
w Charkowie.
Jerzy Donimirski - architekt - organizator rezerwatu Doliny Nidy
Anna Dymna - aktorka, działaczka społeczna
Marek Eminowicz - historyk
Feliks Falk -  reżyser
Fijałkowski Jacek - USA 
Piotr Gajewski - architekt;  Prezes SARP Oddział Kraków
Katarzyna Hejke - redaktor naczelny miesięcznika "Nowe Państwo"
Krystyna Krzyszkowiak - pedagog - była Przewodnicząca  Rady  Federacji Rodzin Katyńskich; córka zamordowanego oficera Policji Państwowej
Włodzimierz Jurasz - redaktor "Dziennika Polskiego"
Dr hab. Sławomira Kaleta-Wojtasik - Instytut Filologii Germańskiej UJ
Janusz Kapusta  - architekt, odkrywca bryły zwanej K-drome ; pisar ; mala ; grafik;
† Krzysztof  Kolberger - aktor
Inż. Jerzy Malewicz  - Teletransmisja  USA syn dr med. zamordowanego w Charkowie
Dr Elżbieta Morawiec - krytyk teatralny
Krystyna Nyklińska - architekt
† Janusz Niwiński - Wiedeń
Michał Ogórek - artysta plastyk - animator.
Prof. Ewa Osiecka - Politechnika Warszawska - córka oficera WP II RP zamordowanego w Katyniu
Prof. Leszek Piskorz - aktor  Narodowego  Starego Teatru w Krakowie, wykładowca PWST
Tadeusz M. Płużyński - historyk, dziennikarz
Wanda Rodowicz - artystka plastyk;  wnuczka oficera zamordowanego w Katyniu; kuzynka Rodowicza "Anody"  
Jan Skalski - prezes Światowego Kongresu Kresowian
Romuald Szeremietiew - były Wiceminister Obrony Narodowej
Janusz Świdecki - płk  w st. spoczynku
Grzegorz   Turnau - kompozytor; pieśniarz
Piotr Uzarowicz  - filmowiec USA  Wnuk oficera KOP WP zamordowanego w Twerze.
Mariusz Wasilewski - artysta rzeźbiarz
Piotr Wędrychowicz - architekt; członek Zarządu Głównego SAP
Bronisław Wildstein - publicysta, dziennikarz, pisarz
OFM Grzegorz Wiśniowski - Zakon Franciszkanów- Kraków
Zbigniew Kazimierz Witek  - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych; dyrektor Instytutu Badań i Poszukiwań Dzieł Sztuki  im. Karola Estreichera
Prof. Andrzej Wyżykowski - Główny Architekt Miasta Krakowa.
Witomiła Wołk - Jezierska  - artysta plastyk ; poezja, proza katyńska - córka zamordowanego oficera Kadry WP II RP
Generał bryg. Jerzy Wójcik - były Dowódca Czerwonych Beretów  6. Brygady Desantowo-Szturmowej
Piotr Zarębski - reżyser
Andrzej Zarycki - kompozytor piosenki artystycznej
Tomasz Zygadło -  reżyser
Jerzy Zelnik - aktor
Hubert Zwinczak - artysta grafik

 

AE2webs@gmail.com